Hlavné menu

Pravidlá výzvy "Pastelová obývačka do 800 eur" o 50 eur na nákup produktov z Biana

Podrobné pravidlá výzvy: Vytvorte návrh obývačky v pastelových farbách do 800 eur v Biano Studiu a vyhrajte 50 eur na nákup produktov cez vyhľadávač nábytku a dekorácií Biano! Súťaž trvá do 31.3.2022.

Úplné pravidlá pre výzvu v Biano Studiu:
Vytvorte návrh obývačky v pastelových farbách do 800 eur a vyhrajte 50 eur na nákup cez e-shopy na Biane.

  1. Usporiadateľ

Výzvu organizuje spoločnosť Biano s.r.o. so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 04146905.

  1. Termín a miesto trvania súťaže

Výzva prebieha v období od 10. 3. 2022 do 31. 3. 2022 vrátane, na území Slovenskej republiky.

  1. Účastníci súťaže

Výzvy sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „účastník"). V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov je nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

  1. Podmienky účasti v súťaži

Vytvoriť verejný projekt v online plánovači Biano Studio: Biano Studio - Navrhnite si svoj vysnívaný domov.
a) Projekt musí obsahovať viac ako 3 produkty.
b) Projekt musí napĺňať tému výzvy.
Uviesť v názve projektu slovo "výzva".
Na účasť do výzvy je nutné sa registrovať na www.biano.sk.

  1. Výhra

5.1 Výzva je jednorázová. Vyhráva jeden účastník, ktorého usporiadateľ vyberie náhodne na základe projektu uverejneného v galérii na stránkach https://www.biano.sk/studio.

5.2 V rámci výhry usporiadateľ objedná výhercovi produkty zo súťažného projektu do výšky čiastky 50 eur. Produkty musia byť skladom a musí byť možné za ne vykonať platbu online. Výhru usporiadateľ odošle iba na adresu v Slovenskej republike. Výhru nie je možné uplatniť formou zľavy.

5.3 Výhra - nákup produktov do 50 eur - neobsahuje náklady na dopravné a balné. Tie usporiadateľ hradí nad rámec rozpočtu 50 eur.

5.4 Výherca bude vybraný najneskôr do 7 dní od dátumu konca výzvy.

5.5 Výhercovi bude odoslaná správa s informáciami o naplnení výhry na email uvedený pri registrácii na www.biano.sk. Výherca musí usporiadateľa kontaktovať do 14 dní od odoslania emailu. V prípade, že tak neurobí, výhra prepadá usporiadateľovi.

5.6 Víťazný projekt bude vyhlásený na Facebooku @Biano Slovensko a na Instagrame @biano.sk.

  1. Ďalšie podmienky

6.1 Produkty sprostredkované výhrou (ďalej len "produkty") budú distribuované na základe úspešnej komunikácie s výhercom a dodania jeho kompletných kontaktných údajov. Usporiadateľ nezodpovedá za nemožnosť doručiť produkty výhercovi. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť elektronických komunikačných zariadení či elektronickej alebo mobilnej siete.

6.2 Vymáhanie účasti či výhry vo výzve súdnou cestou je vylúčené, rovnako tak vyplatenie výhier v hotovosti.

6.3 Účastník výzvy bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne jednaniu, ktoré nie je fair play alebo nie je založené na schopnostiach súťažiaceho podľa pravidiel výzvy.

6.4 Výzvy sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa, organizátora a ďalších firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži, ani osoby im blízke.

6.5 Reklamovať produkty nie je možné. Nákupom tovaru cez usporiadateľa sa výherca zrieka spotrebiteľskej záruky 24 mesiacov a preberá na seba povinnosť tovaru bez odkladu prekontrolovať a prípadné zistené závady (ktoré je možné kontrolou zistiť) bez zbytočného odkladu oznámiť usporiadateľovi. V prípade vonkajšieho poškodenia zásielky je výherca povinný balík neprevziať.

6.6 Usporiadateľ výzvy neručí za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie produktov sprostredkovaných výhrou potom, čo je odovzdaná doručovateľovi.

6.7 Účasťou vo výzve vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami výzvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.8 Účastník výzvy súhlasí so zverejnením svojho projektu na Instagrame a na Facebooku na profile usporiadateľa v rámci vyhlásenia výsledkov výzvy.

6.9 Usporiadateľ si vyhradzuje právo výzvu zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celú dobu jej trvania a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na webových stránkach usporiadateľa.

6.10 Úplné pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na www.biano.sk.

6.11 V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcim túto výzvu, a týchto úplných pravidiel, platí text týchto pravidiel.