Hlavné menu

Pravidlá súťaže o štýlové obliečky

Podrobné pravidlá súťaže na Facebooku Biano Slovensko! Vyhrajte bavlnené obliečky, ktoré dodajú spálni moderný a pútavý vzhľad. Vďaka obojstrannému motívu, môžete meniť ich vzhľad podľa nálady.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom a Facebook za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytuje účastník usporiadateľovi, nie Facebooku.

Úplné pravidlá pre súťaže, ktoré usporadúva Biano.sk na Facebooku

  • Usporiadateľ

Súťaž organizuje spoločnosť Biano s.r.o. so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 04146905.

  • Termín a miesto trvania súťaže

Súťaž prebieha v období od 18. 8. 2021 do 1. 9. 2021 vrátane, na území Slovenskej republiky.

  • Účastníci súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež "účastník"), ktorá je zároveň fanúšikom facebookového profilu @Biano Slovensko. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov je nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

  • Podmienky účasti v súťaži

Podmienkou účasti v súťaži je:

1) Prihlásiť sa k odberu na kanáli Youtube Biano Slovensko na adrese https://www.youtube.com/channel/UCFAz4gyC7djPYHnFYTD1Xmg

2) Na Youtube @Biano Slovensko pridať pod nasledujúce video https://www.youtube.com/watch?v=r9Gh9sRf75o&t komentár, ktorý eko tip do domácnosti sa vám páči najviac.

3) Pod súťažný príspevok na Facebooku umiestniť komentár: “Hotovo”. Komentárom súťažiaci potvrdzuje, že splnil bod 1) a 2) podmienok.

  • Výhra

5.1 Súťaž je jednorazová a vyhráva ju iba jeden účastník, ktorého usporiadateľ vyberie náhodne na základe komentára uverejneného pod súťažným príspevkom.

5.2 Ako výhra sa označuje 2 balenia 4Home Bavlnené obliečky Galaxy ružová, ktorú usporiadateľ zašle víťazovi na jeho uvedenú adresu. Víťaz má možnosť vybrať si z dostupných veľkostí: a)140 x 200 cm, 70 x 90 cm b)140 x 220 cm, 70 x 90 cm c)160 x 200 cm, 70 x 80 cm d)220 x 200 cm, 2 ks 70 x 90 cm

5.3 Výhra obsahuje náklady na dopravné a balné.

5.4 Výherca bude vyžrebovaný najneskôr do 7 dní od dátumu konca súťaže.

5.5 Výhercovi bude odoslaná súkromná správa s informáciami o naplnenie výhry. Výherca musí usporiadateľa kontaktovať do 14 dní od odoslania súkromnej správy. V prípade, že tak neurobí, výhra prepadá usporiadateľovi.

  • Ďalšie podmienky

6.1 Produkty vybrané na základe výhry budú distribuované na základe úspešnej komunikácie s výhercom a dodanie jeho kompletných kontaktných údajov. Usporiadateľ nezodpovedá za nemožnosť doručiť výhru výhercovi. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť elektronických komunikačných zariadení či elektronickej alebo mobilnej siete.

6.2 Vymáhanie účasti či výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako vyplatenie výhier v hotovosti alebo ich výmena za iné výhry.

6.3 Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne konania, ktoré nie je fair play alebo nie je založená na schopnostiach súťažiaceho podľa súťažných pravidiel.

6.4 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa, organizátora a ďalších firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži, ani osoby im blízke.

6.5 Reklamovať výhru nie je možné. Nákupom tovaru skrz usporiadateľa sa výherca zrieka spotrebiteľskej záruky 24 mesiacov a preberá na seba povinnosť tovar bez odkladu prekontrolovať a prípadné zistené závady (ktoré možno kontrolou zistiť) bez zbytočného odkladu oznámiť usporiadateľovi. V prípade vonkajšieho poškodenia zásielky je výherca povinný balík neprevziať.

6.6 Usporiadateľ súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry potom, čo je odovzdaná doručovateľovi.

6.7 Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.8 Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho užívateľského mena na Facebooku na facebookovom profile usporiadateľa v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.

6.9 Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celú dobu jej trvania a to bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetových stránkach www.biano.sk a facebookovom profile usporiadateľa.

6.10 Úplné pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na www.biano.sk.

6.11 V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcim túto súťaž, a týchto úplných pravidiel, platí text týchto pravidiel.