Hlavné menu

Pravidlá súťaže o 200 € na nákup produktov zo zoznamu prianí

Podrobné pravidlá súťaže na Instagrame @bianosk Skorá vianočná nádielka pre našich sledujúcich sú tu! Spravte si na Biane zoznam prianí a my vám z neho nakúpime produkty podľa vášho výberu do 200 €

Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom (Instagramom) a Facebook (Instagram) za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytuje účastník usporiadateľovi, nie Facebooku (Instagrame).
Úplné pravidlá pre súťaže, ktoré usporadúva Biano.sk na Instagrame

1. Usporiadateľ

Súťaž organizuje spoločnosť Biano s.r.o. so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 04146905.

2. Termín a miesto trvania súťaže

Súťaž prebieha v období od 9. 12. 2020 do 16. 12. 2020, na území Slovenskej republiky.

3. Účastníci súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež "účastník"), ktorá je zároveň sledujúcim Instagramového profilu @bianosk. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov je nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

4. Podmienky účasti v súťaži

Podmienkou účasti v súťaži je:

1) Založiť si zoznam obľúbených produktov na https://www.biano.sk/ Vytvorenie zoznamu prianí vyžaduje registráciu a založenie používateľského účtu, a teda poskytnutie emailovej adresy či povolenie na použitie prihlásenia cez Facebook. Účastníci si môžu založiť iba jeden užívateľský profil.

2) Urobiť snímku obrazovky (printscreen) stránky https://user.biano.sk/oblubene a tento snímok potom zdieľať v Stories na Instagramovom profile súťažiaceho s označením @biano.sk

3) Pod súťažný príspevok na Instagrame umiestniť komentár. Komentárom súťažiaci potvrdzuje, že splnil bod 1) a 2) podmienok.

5. Výhra

5.1 Súťaž je jednorazová a vyhráva ju iba jeden účastník, ktorého usporiadateľ vyberie náhodne na základe komentára uverejneného pod súťažným príspevkom.

5.2 Ako výhra sa označuje kredit 200 € na nákup produktov z eshopov partnerov Biano.sk, ktoré účastník umiestnil do svojho zoznamu obľúbených produktov. Finálny výber produktov, na ktoré výherca sumu uplatní, je výsledkom dohody medzi usporiadateľom a výhercom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo akýkoľvek produkt zo zoznamu odmietnuť zakúpiť, ak presahuje hodnotu výhry alebo ak eshop, ktorý produkt ponúka, neumožňuje platbu kartou pomocou online platobnej brány.

5.3 V prípade toho, že sa vybraný produkt (či produkty) počas konania súťaže a doby vyhlásenia vypredá (vypredajú) alebo bude odstránený (odstránené) z katalógu Biana, výherca môže po dohovore s usporiadateľom vybrať náhradné produkty.

5.4 Limit 200 € zahŕňa nákup produktov aj všetky náklady na dopravné a balné.

5.5 Výherca bude vybraný najdlhšie do 7 dní od dátumu konca súťaže.

5.6 Výherca bude oznámený na Instagrame @biano.sk a bude mu odoslaná súkromná správa s informáciami o naplneniu výhry. Výherca musí usporiadateľa kontaktovať do 14 dní od odoslania súkromnej správy. V prípade, že tak neurobí, výhra prepadá usporiadateľovi.

6. Ďalšie podmienky

6.1 Produkty vybrané na základe výhry budú distribuované na základe úspešnej komunikácie s výhercom a dodanie jeho kompletných kontaktných údajov. Usporiadateľ nezodpovedá za nemožnosť doručiť výhru výhercovi. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť elektronických komunikačných zariadení či elektronickej alebo mobilnej siete.

6.2 Vymáhanie účasti či výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako vyplatenie výhier v hotovosti alebo ich výmena za iné výhry.

6.3 Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne konania, ktoré nie je fair play alebo nie je založená na schopnostiach súťažiaceho podľa súťažných pravidiel.

6.4 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa, organizátora a ďalších firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži, ani osoby im blízke.

6.5 Reklamovať výhru nie je možné. Nákupom tovaru skrz usporiadateľa sa výherca zrieka spotrebiteľskej záruky 24 mesiacov a preberá na seba povinnosť tovar bez odkladu prekontrolovať a prípadné zistené závady (ktoré možno kontrolou zistiť) bez zbytočného odkladu oznámiť usporiadateľovi. V prípade vonkajšieho poškodenia zásielky je výherca povinný balík neprevziať.

6.6 Usporiadateľ súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry potom, čo je odovzdaná doručovateľovi.

6.7 Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.8 Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho užívateľského mena na Instagrame na instagramovom profile usporiadateľa v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.

6.9 Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celú dobu jej trvania a to bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetových stránkach www.biano.sk a instagramovom profile usporiadateľa.

6.10 Úplné pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na www.biano.sk.

6.11 V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcim túto súťaž, a týchto úplných pravidiel, platí text týchto pravidiel.