Profesionál ešte neodpovedel na otázky

38429 67 1