Profesionál ešte neodpovedel na otázky

34450 67 1