Profesionál ešte neodpovedel na otázky

35520 67 1