Profesionál ešte neodpovedel na otázky

18570 21 3