Profesionál ešte neodpovedel na otázky

10309 40 1