Profesionál ešte neodpovedel na otázky

117421 30 4