Profesionál ešte neodpovedel na otázky

135045 30 4