Profesionál ešte neodpovedel na otázky

114348 30 4