Profesionál ešte neodpovedel na otázky

119900 30 4