Profesionál ešte neodpovedel na otázky

390022 691 17