Profesionál ešte neodpovedel na otázky

37043 52 1