Profesionál ešte neodpovedel na otázky

41753 52 1