Profesionál ešte neodpovedel na otázky

39375 52 1