Profesionál ešte neodpovedel na otázky

37711 52 1