Predchádzajúci obrázok
Ďalší obrázok

Slovensko - Otázky a odpovede (cestovná verzia)

9,43 €

Popis produktu

Slovensko na cesty: Otázky a odpovede je cestovná verzia populárnej hry Slovensko.V hre nájdete 600 otázok rozdelených do šiestich tematických okruhov: dejiny, kultúra, príroda/veda/technika, zemepis, šport a všeobecné znalosti.Hra...